Stabilizator posiada unikalny, opatentowany system wzmocnień, zwiększających 

stabilność stawu. Dodatkowe taśmy mocujące zapewniają dodatkowe usztywnienie 

stawu, tak zwany bucik

Sklep