Phối hợp quản trị và vận hành những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du ngoạn maksmed.pl

Sở GTVT vừa gửi thông tin kiến nghị những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan về sự việc đào bới tìm kiếm hiểu thông tin, vận dụng và phối hợp triển khai Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh.

Sở GT-VT đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để phổ biến, áp dụng và phối hợp thực hiện. Ảnh minh họa: H.Q

Sở GTVT đề xuất những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tìm hiểu Quyết định 22/2023 của UBND tỉnh để phổ biến, vận dụng và phối hợp tiến hành. Hình ảnh minh bọn họa: H.Q

Theo Sở GTVT, ngày 5/một0, UBND tỉnh đã phát hành Quyết định số 22/2023 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn chỉnh và tổ chức, vận hành những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du ngoạn bên trên địa phận tỉnh. Quyết định mang hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/một0.

Để thông tin ví dụ về quyết định này, Sở GTVT đã được đăng lên bên trên Cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ http://www.sgtvt.quangnam giới.gov.vn. Đồng thời ý kiến đề xuất những cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan truy vấn, tìm hiểu, pcọp cập, vận dụng và phối hợp tiến hành.

Trong số đó ý kiến đề nghị UBND cấp huyện lưu ý nội dung: “Chủ trì, phối hợp những cơ quan, đơn vị mang liên quan xác định những vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe phượt bên trên những tuyến đường bộ được giao, phân cấp vận hành; tại những khu, điểm phượt, điểm tham quan, di tích lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống; trung tâm lưu trú phượt, ẩm thực đặc trưng, khu vui ctương đối, giải trí sắm sửa và những vị trí phục vụ văn hóa truyền thống, thể thao, phượt khác… bên trên địa phận; report Sở GTVT tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quyết định số 22.

 

18/10/2023 Tin tức ô tô xe máy